Franziska Siegrist er den siste av ialt 15 kunstnere som har hatt opphold på Ringsveen siden 2008. Stiftelsen har besluttet å avslutte tilbudet om opphold, Beslutningen er tatt av økonomiske grunner. Følgende kunstnere har hatt opphold på Ringsveen:
2021 – 22 Franziska Siegrist
2020 – 21 Jørn Tore Egseth
2019 – 20 Kamilla Langeland og Sjur Eide Aas
2018 – 19 Kristin Tårnesvik
2017 – 18 Marianne Hurum
2016 – 17 Ellen Henriette Suhrke og Hans Christian Borchgrevink Hansen
2015 – 16 Magnhild Opdøl
2013 – 15 Jenny Alnæs (2 år)
2012 – 13 Jan Teigum
2010 – 12 Linn Ulvin og Vanna Bowles (1 ½ år)
2009 – 10 Andreas Siqueland
2008 – 09 Sverre Malling