Bo og arbeide på Ringsveen

Stiftelsen Ringsveen ble etablert i 1999 av Anne Marie og Jakob Weidemann.Stiftelsen eier eiendommen Ringsveen ovenfor Lillehammer. Stiftelsen formål er i korthet å gi norske kunstnere muligheten til å bo og arbeide på  Ringsveen.  Stiftelsen deler dessuten ut et stipend, se Weidemannsstipendiet, i forbindelse med Høstutstillingen. Så langt har ti kunstnere bodd og arbeidet på Ringsveen etter at stiftelsen overtok eiendommen. I tillegg til oppholdet, i utgangspunktet på ti måneder(september-juni) dekker stiftelsen alle utgifter knyttet til bolig. Kunstnerne får dessuten et månedlig bidrag så lenge oppholdet varer. Oppholdet på Ringsveen utlyses hvert år i bladet Billedkunst. Søknadsfrist er 1. april. Spørsmål angående søknad om opphold på Ringsveen kan rettes til: post@ringsveen.no

Kunstnere som har bodd på Ringsveen:

Styret i Stiftelsen Ringsveen:

Anders Eckhoff styreleder, Ingrid Blekastad, Gunnar Tore Larsen, Karin Hellandsjø, Cecilie Skeide

Bo-og arbeide på Ringsveen 2020-2021, se nyhetsside

[sircon-showcase id=»83